Vrednovanje zadovoljstva korisnika usluga upravnih odjela za komunalne poslove u gradovima Sisačko-moslavačke županije

  • Bojan Dadasović PhD student at the University of Zagreb Faculty of Law
Keywords: lokalna samouprava, javne usluge, upravni odjel za komunalne usluge, kvaliteta usluga, zadovoljstvo korisnika

Abstract

Zadovoljstvo korisnika upravnim uslugama, posebno onima u lokalnoj samoupravi Republike Hrvatske često je zapostavljeno zbog niza problema i nedostatka provedenih istraživanja o toj temi. Korisnici upravnih usluga, njihova očekivanja i potrebe nisu u fokusu rada lokalne samouprave i nemaju adekvatnu ulogu. Shvaćanje i mjerenje kvalitete rada upravnih tijela je različito te je razvijen niz posebnih instrumenata i modela namijenjenih njezinom unaprjeđenju. U ovom je radu predstavljeno provedeno istraživanje zadovoljstva korisnika radom upravnih odjela za komunalne poslove u gradovima Sisačko-moslavačke županije, na uzorku od 364 ispitanika, primjenom prilagođenoga SERVQUAL anketnoga upitnika. Rezultati provedenoga istraživanja otkrivaju da postoji određeni jaz koji se javlja između očekivane i percipirane kvalitete rada upravnog odjela za komunalne poslove. Takav uvid dovodi do zaključka da upravna tijela u gradovima Sisačko-moslavačke županije trebaju uzeti u obzir važnost praćenja kvalitete kao temelj upravljanja kvalitetom.

Published
2023-11-24
Section
Articles